Kardio akademie IKEM

Postgraduální vzdělávání v oblasti kardiologie, který sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie.

více informací →

4. Den otevřených dveří

pro studenty medicíny a biomedicínských oborů včetně předtočených záznamů z pracovišť kliniky kardiologie IKEM.

více informací →