Postgraduální vzdělávání v oblasti kardiologie

Připravili jsme pro vás přednáškové moduly 2023.

24.06.2023 Zobrazovací metody
02.09.2023 Praktický přístup k pacientovi s cévní problematikou
16.09.2023 Akutní kardiologie
07.10.2023 Arytmie: cesta k pacientovi (napínavější než nový AVATAR)
14.10.2023 Specifická témata v kardiologii a multioborová problematika
04.11.2023 Novinky v diagnostice a léčbě srdečního selhání
11.11.2023 Strukturální intervence v kardiologii: kdy, komu a jak (co v učebnicích nenajdete)

registrace →program →

Informace o projektu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

projekt postgraduálního vzdělávání v oblasti kardiologie se v posledních 6 letech rozvinul do úspěšné edukační aktivity. Vychází z mnohaleté praxe pracoviště Kliniky kardiologie IKEM, která sloužila od svého počátku jako výukové pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a pořádala předatestační kurzy. Kardioakademie využívá i zkušeností získaných každoročním pořádáním mnoha výukových seminářů, sympozií a workshopů.

Projekt Kardioakademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení. Jsou plánovány jako jednodenní sobotní program. Důležité je, že program jednotlivých modulů je každoročně obměňován, takže nejde o opakování stejných témat.

Místo a čas konání 
9.00 – 16.00 
Hlavní budova IKEM
Kongresový sál 5. patro 
Vídeňská 1958/9 
14021 Praha 4

Počet kreditů na jeden přednáškový den: 6

Kardioakademie je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16, a odbornou garanci převzal prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiologie IKEM.

Kurzovné
700 Kč za jeden přednáškový den  (včetně celodenního občerstvení a oběda)

Kurzovné pro studenty
350 Kč při předložení indexu, ISIC karty apod. při podpisu prezenční listiny.

Vedoucí projektu
Dana Synková 
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Odborný program

09:00 – 09:30 Fyzikální základy echokardiografie Ing. Jakub Štoček
09:30 – 10:00 Kardiologický pacient se známkami srdečního selhání: funkce komor a netradiční situaceí MUDr. Martin Bláha
10:00 – 10:30 „Strain“ u srdečních oddílů: komory a síně, praktické využití MUDr. Kateřina Kroupová
10:30 – 11:00 Onkologický pacient a kardiální postižení MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Kardiologický pacient s chlopenní vadou před nekardiální operací MUDr. Petr Lupínek, CSc.
12:00 – 12:30 Nefrologický a hepatologický pacient: přetížení srdečních oddílů MUDr. Martin Kotrč
12:30 – 13:15 Oběd
13:15 – 13:45 Neurologický pacient po TIA/CMP, echokardiografické vyšetření MUDr. Věra Pečenková
13:45 – 14:15 Těhotenství a kardiologie: fyziologické a nefyziologické nálezy MUDr. Veronika Čapková
14:15 – 14:45 Sport a kardiologie: fyziologické a nefyziologické nálezy MUDr. Martin Kotrč
08:55 – 09:00 Úvodní slovo prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
09:00 – 09:30 Ischemická choroba dolních končetin/polyvaskulární postižení: současné možnosti diagnostiky a konzervativní/ambulantní léčby MUDr. Tomáš Eckhardt
09:30 – 10:00 Akutní končetinová ischemie MUDr. Helena Čermáková
10:00 – 10:30 Kritická končetinová ischemie – konzervativní i méně konzervativní léčba prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Kdy indikovat pacienta k intervenční léčbě ICHDK a co od ní očekávat MUDr. Petr Vařejka, CSc.
11:15 – 11:45 Akutní onemocnění abdominální/hrudní aorty a jeho řešení MUDr. Petr Vařejka, CSc.
11:45 – 12:15 Implantace zevní aortální podpory PEARS doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
12:15 – 13:00 Oběd / Kazuistiky / Praktické ukázky
13:00 – 13:30 Tromboembolická choroba – diagnostika a léčba prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
13:30 – 14:00 Diagnostické i léčebné postupy při varixech žil DK MUDr. Karel Roztočil, CSc.
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 – 14:45 Indikace k zobrazovacím metodám a jejich interpretace MUDr. Jiří Novotný, Ph.D.
14:45 – 15:00 Shrnutí, závěrečná diskuze prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
09:00 – 09:10 Úvodní slovo MUDr. Marek Šramko, Ph.D.
09:10 – 09:40 Současná léčba akutního infarktu myokardu MUDr. Jakub Toman
09:40 – 10:10 Akutně vzniklá dušnost MUDr. Dana Štulcová
10:10 – 10:55 Interaktivní kvíz z akutní kardiologie (řešení nejčastějších akutních stavů) MUDr. Martin Holek
10:55 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Akutní srdeční selhání MUDr. Martin Kleissner, Ph.D.
12:00 – 12:45 Nejčastější výkony u lůžka pacienta na kardiovaskulární intenzivní péči (videoprezentace) doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
12:45 – 13:15 Novinky a trendy v akutní kardiologii MUDr. Marek Šramko, Ph.D.
13:15 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:30 Chirurgická léčba akutních kardiálních stavů MUDr. Miroslav Koňařík, Ph.D.
14:30 – 15:00 Akutní myokarditida MUDr. Ivana Jurčová
15:00 – 15:30 EKG kvíz z akutní kardiologie MUDr. et Mgr. Tereza Schimerová
15:30 – 15:45 Vyhodnocení interaktivních kvízů, udělení cen MUDr. Marek Šramko, Ph.D.
09:00 – 09:25 Proč je stále tak oblíbený amiodaron? MUDr. Robert Čihák, CSc.
09:25 – 09:50 Jak se u nás změnila ablace pro fibrilaci síní? MUDr. Predrag Stojadinovičt
09:50 – 10:15 Který pacient je vhodný k implantaci kardiostimulátoru / defibrilátoru? MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
10:15 – 10:40 Kdy jsou vhodné nové způsoby kardiostimulace? MUDr. Hanka Wünschová
10:40 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:20 Jak jsou k záchytu arytmie spolehlivé chytré hodinky a nové technologie vůbec? MUDr. Renata Krausová
11:20 – 11:40 Nejčastější chyby při indikování pacienta k elektrofyziologickému vyšetření nebo katetrizační ablaci MUDr. Eva Borišincová
11:40 – 12:05 Co bychom měli změnit u pacientů se synkopami? doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.
12:05 – 12:30 U kterých diagnóz ovlivní genetické vyšetření již dnes léčebný postup? MUDr. Jana Hašková
12:30 – 13:10 Oběd
13:10 – 13:35 Jaké je spektrum možností nefarmakologické léčby komorových arytmií? prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
13:35 – 14:00 Bude uzávěr ouška levé síně v prevenci iktů účinnější než OAC? doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
13:00 – 14:20 Kdy a jak uzavírá ouško levé síně kardiochirurg? MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
14:25 – 15:10 Nejoblíbenější na konec: další díl minikurzu EKG pro stále více a více pokročilé doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D., MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc., MUDr. Peter Štiavnický
15:10 – 15:20 Ukončení kurzu, udělení cen
09:00 – 09:30 Akutní hypertenzní stavy MUDr. Martin Holek
09:30 – 10:00 Dyslipidemie MUDr. Tomáš Eckhardt
10:00 – 10:30 Genetické vyšetření v kardiologii, indikace a výstupy MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Plicní arteriální hypertenze doc. MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.
11:15 – 11:45 Perikarditida MUDr. Adrian Reichenbach
11:45 – 12:15 Onemocnění hrudní aorty – diagnostika a léčba MUDr. Michael Jonák, CSc.
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Hematologická problematika v kardiologii MUDr. Pavlína Malíková
13:30 – 14:00 Diabetologie a kardiologický pacient doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., MBA, FRSPH
14:00 – 14:30 Příprava na kardiochirurgický výkon z pohledu anesteziologa MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA
14:30 – 15:00 Nefrologie a kardiologický pacient MUDr. Ivan Zahrádka
09:00 – 09:25 Co je srdeční selhání a jak stanovit diagnózu? prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
09:25 – 10:05 Farmakoterapie srdečního selhání: state–of–the-art MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D.
10:05 – 10:45 Arytmie, kardiostimulace a prevence náhlé smrti u srdečního selhání MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
10:45 – 10:55 Přestávka
10:55 – 11:30 Akutní / dekompenzované srdeční selhání: tipy a triky doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
11:30 – 12:10 Kardiomyopatie a jejich specifická léčba MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
12:10 – 12:30 Diabetes, obezita a srdeční selhání prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
12:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:40 Jak poznat pokročilé selhání, kdo profituje z transplantace a jak vypadá péče po Tx MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.
13:40 – 14:05 Chirurgická léčba srdečního selhání – mechanické podpory MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
14:05 – 14:30 Péče o pacienty s LVAD, diskuze s pacientem na LVAD MUDr. Zora Dorazilová
14:30 – 14:45 Přestávka
14:45 – 15:05 Onemocnění chlopní u srdečního selhání a možnosti intervence MUDr. Martin Kotrč
15:05 – 15:35 Nekardiovaskulární komorbidity a srdeční selhání (anemie, deficit železa, CHOPN, renální insuficience) MUDr. Dominik Jenča
15:35 – 15:55 Srdeční selhání se zachovalou EF (HFpEF) prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
15:55 – 16:15 Vědomostní soutěž o hodnotné ceny

Blok 1.

Historické ohlédnutí

09:00 – 09:30 Stručná historie intervenční kardiologie MUDr. Michael Želízko, CSc.

Blok 2.

Katetrizační intervence na srdečních chlopních

09:30 – 10:15 Transkatetrová léčba mitrální regurgitace – současné možnosti MUDr. Vladimír Pořízka
10:15 – 11:00 Transkatetrová implantace aortální chlopně MUDr. Michael Želízko, CSc.
11:00 – 11:30 Alkoholová septální ablace MUDr. Lydie Tauchenová
11:30 – 12:00 Oběd

Blok 3.

Katetrizační uzávěry

12:00 – 12:45 Katetrizační uzávěr ouška levé síně MUDr. Bronislav Janek, CSc.
12:45 – 13:15 Katetrizační uzávěry defektů mezisíňové přepážky MUDr. Vladimír Karmazín

Blok 4.

Varia

13:15 – 14:00 Role CT v plánování strukturálních intervencí MUDr. Theodor Adla
14:00 – 14:45 Nálezy a komplikace po perkutánních intervenčních výkonech MUDr. Martin Kotrč

Registrace

Po vytvoření registrace vám na e-mail zašleme fakturu.

Pokud studujete lékařskou fakultu, použijte 50% studentskou slevu. V následujícím kroku, po vytvoření registrace, vyplňte slevový kupon „STUDENT“ a sleva vám bude automaticky načtena.

Kardioakademie 2023

Od: 0,00 

Kategorie:

Časté otázky

Mohu se zúčastnit, i když nejsem lékař?
Ano, registrovat se může každý se zájmem o téma přednáškových dnů.

Jak mám zrušit svou rezervaci?
Stačí napsat mail na registrace@tcb.cz a rezervace bude zrušena, včetně zálohové faktury.

Bude i další ročník?
S ohledem na neutuchající zájem je v plánu Kardioakademii IKEM opakovat, a sedmý ročník tedy určitě bude.

Jaká je cena za jeden den?
Jeden přednáškový modul stojí 700 Kč včetně celodenního občerstvení a nápojů. Studenti mají slevu 50 %. Také je možné využít bezplatného pozvání od některého ze sponzorů.

Mám zaplaceno a nemohu se zúčastnit. Co s tím?
Stačí napsat mail na registrace@tcb.cz a vaše účast bude zrušena, peníze budou poukázány zpět na váš účet.

Mám zaplaceno a oslovil mě zástupce sponzora. Co mám udělat?
Opět se stačí jen ozvat mailem na registrace@tcb.cz Vaše zálohová faktura bude zrušena, peníze vám budou vráceny.

Počítá se s on-line formou – Kardioakademie z domova?
Tento rok již můžeme vzdělávání realizovat prezenční formou, proto se s online přenosy nepočítá. Jsme ale připraveni, pokud by nastala změna v epidemické situaci.

Nenašli jste odpověď?
Napište nám a my vám rádi odpovíme

Gold sponzor

NOVARTIS
Promed-Praha-v2
AstraZeneca-logo

Silver sponzor

MERCK
Viatris
Boehringer Ingelheim
Accord
Pfizer
roche-min

Kontakt