7. Den otevřených dveří 
27.03.2024

pro studenty medicíny a biomedicínských oborů, včetně předtočených záznamů z pracovišť Kliniky kardiologie IKEM.

7. Den otevřených dveří IKEM

Informace o projektu

Vážení kolegové studenti,

rozhodli jsme se pro vás uspořádat již 7. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit vám v koncentrované podobě současnou kardiologii a motivovat vás k výběru tohoto oboru. Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie včetně transplantací srdce.

Přednáškový den bude koncipován tak, aby vám přinesl přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod, a aby nastínil problematiku léčby chronického srdečního selhání. Také vám ukážeme výkony ze sálů intervenční kardiologie a arytmologie.

Pevně věříme, že vás Den otevřených dveří zaujme a přispěje k tomu, že si někteří z vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor.

Těšíme se na vaši účast!

Za tým kardiologie
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie a Kardiocentra IKEM

Data konání

27.03.2024

Místo konání

11:00 – 16:00
Kongresový sál IKEM
5. patro, hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9, Praha 4

Vstupné

Zdarma

Vedoucí projektu, registrace

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Odborný program

10:15 – 11:00 Welcome coffeebreak
Registrace
11:00 – 11:15 Současná kardiologie
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
11:15 – 11:30 Systém výchovy lékařů na KK IKEM
doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC
11:30 – 12:00 Katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
12:00 – 12:30 Koronární a mimokoronární intervence
MUDr. Michael Želízko, CSc.
12:30 – 13:15 Předtočené záznamy z pracovišť KK IKEM
13:15 – 14:15 Oběd
14:15 – 14:45 Akutní kardiologie – široké spektrum stavů
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
14:45 – 15:15 Možnosti léčby pokročilého srdečního selhání
prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
15:15 – 15:45 Zobrazovací metody v kardiologii – nová dimenze
MUDr. Martin Kotrč
15:45 Zakončení

Registrace

Kapacita naplněna, děkujeme za váš zájem!

Kontakt