Postgraduální vzdělávání v oblasti kardiologie

Připravili jsme pro vás přednáškové moduly 2022.

09. 04. 2022 Nová řada seriálu o arytmiích (aneb co na Netflixu neuvidíte)
21. 05. 2022 Praktický přístup k pacientovi s cévní problematikou
25. 06. 2022 Jak léčit akutní stavy v kardiologii?
17. 09. 2022 Specifická témata a multioborová problematika
01. 10. 2022 Jak léčit ischemickou chorobu srdeční?
12. 11. 2022 Jak léčit srdeční selhání?
03. 12. 2022 Jak léčit chlopenní vady ve světle nových doporučených postupů?

registrace →program →

Informace o projektu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

projekt postgraduálního vzdělávání v oblasti kardiologie se v posledních 5 letech rozvinul do úspěšné edukační aktivity. Vychází z mnohaleté praxe pracoviště Kliniky kardiologie IKEM, která sloužila od svého počátku jako výukové pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a pořádala předatestační kurzy. Kardioakademie využívá i zkušeností získaných každoročním pořádáním mnoha výukových seminářů, sympozií a workshopů.

Projekt Kardioakademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení. Jsou plánovány jako jednodenní sobotní program. Důležité je, že program jednotlivých modulů je každoročně obměňován, takže nejde o opakování stejných témat.

Místo a čas konání

9.00 – 16.00 
Kongresový sál 5. patro 
hlavní budova IKEM 
Vídeňská 1958/9 
14021 Praha 4

Počet kreditů na jeden přednáškový den: 6

Kardioakademie je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16, a odbornou garanci převzal prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiologie IKEM.

Kurzovné

700 Kč za jeden přednáškový den  (včetně celodenního občerstvení a oběda)

Kurzovné pro studenty
350 Kč při předložení indexu, ISIC karty apod. při podpisu prezenční listiny.

Administrace a dotazy

Dana Synková 
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Odborný program

09:00 – 09:25 Kdy poslat (a kdy už neposílat) pacienta k ablaci pro fibrilaci síní?
MUDr. Predrag Stojadinovič
09:25 – 09:50 Chirurgická léčba fibrilace síní
MUDr. Daniel Turek
09:50 – 10:15 Mají nás znepokojovat komorové extrasystoly?
MUDr. Robert Čihák, CSc.
10:15 – 10:40 Jaké jsou současné indikace k implantaci kardiostimulátorů a defibrilátorů?
MUDr. Hanka Wünschová
10:40 – 11:10 Přestávka
11:10 – 11:35 A jaké jsou nové možnosti kardiostimulace? (resynchronizační léčba, stimulace převodního systému, bezelektrodové stimulátory)
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
11:35 – 12:00 Kdy u pacientů se synkopou provést ablaci místo implantace kardiostimulátoru?
doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.
12:00 – 12:25 Jaký praktický význam má genetika u arytmií?
MUDr. Jana Hašková / MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
12:25 – 13:10 Oběd
13:10 – 13:35 Je už uzávěr ouška levé síně alternativou k OAC?
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
13:35 – 14:05 Co nás v léčbě arytmií čeká v nejbližší době?
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSC., FESC
14:05 – 14:30 Jak zachytit arytmii v EKG při málo častých obtížích?
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc. / MUDr. Renata Krausová
14:30 – 15:00 Volné pokračování minikurzu EKG pro méně i více pokročilé
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. / MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
8:55 Úvod
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
09:00 – 09:30 Ischemická choroba dolních končetin/polyvaskulární postižení: současné možnosti diagnostiky a konzervativní/ambulantní léčby
MUDr. Tomáš Eckhardt
09:30 – 10:00 Akutní končetinová ischemie
MUDr. Helena Čermáková
10:00 – 10:30 Kritická končetinová ischemie – medikamentózní léčba
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Kdy indikovat pacienta k intervenční léčbě ICHDK a co od ní očekávat
MUDr. Petr Vařejka, CSc.
11:15 – 11:45 Akutní onemocnění abdominální/hrudní aorty a jeho řešení
MUDr. Petr Vařejka, CSc.
11:45 – 12:15 Implantace zevní aortální podpory PEARS
Doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Tromboembolická choroba
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
13:30 – 14:00 Varixy žil DK i v neangiologických ambulancích
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 – 14:30 Indikace k zobrazovacím metodám a jejich interpretace
MUDr. Jiří Novotný, Ph.D.
14:30 – 14:50 Jak řešit kombinace ICHS a ICHDK?
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
14:50 – 15:00 Závěr, konečná diskuze, shrnutí
09:00 – 09:05 Úvodní slovo
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
09:05 – 09:30 Léčba akutních aortálních syndromů
MUDr. Sandra Rečičárová, MBA
09:30 – 10:00 Jak přistupovat k pacientovi s nově zjištěnou fibrilací síní
MUDr. Martin Holek
10:00 – 10:30 Jak přistupovat k pacientovi s akutně vzniklou dušností
MUDr. Daniela Štulcová
10:30 – 11:00 Jak léčit akutní srdeční selhání
MUDr. Martin Kleissner
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 – 11:45 Jak přistupovat k pacientovi se synkopou
MUDr. Mgr. Tereza Schimerová
11:45 – 12:15 Jak přistupovat k pacientovi s bolestí na hrudi
MUDr. Jakub Toman
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Akutní komplikace infarktu myokardu
MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
13:30 – 14:00 Novinky a trendy v akutní kardiologii
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
09:00 – 09:30 Arteriální hypertenze
MUDr. Adrian Reichenbach
09:30 – 10:00 Dyslipidemie
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
10:00 – 10:30 Diabetes mellitus a kardiologie
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Těhotenství a poruchy rytmu
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
11:15 – 11:45 Plicní arteriální hypertenze
MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.
11:45 – 12:15 Perikarditida
MUDr. Adrian Reichenbach
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Příprava na kardiochirurgický výkon z pohledu anesteziologa
MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA
13:30 – 14:00 Trombofilní stavy
MUDr. Pavlína Malíková
14:00 – 14:30 Onemocnění hrudní aorty – diagnostika a léčba
MUDr. Sandra Rečičárová, MBA
14:30 – 15:00 Co by měl kardiolog vědět o nefrologii
MUDr. Ivan Zahrádka

Blok I: Akutní koronární syndromy

09:00 – 09:30 Management AKS - NSTE
MUDr. Vladimír Pořízka
09:30 – 10:00 Management STEMI
MUDr. Bronislav Janek, CSC.
10:00 – 10:30 Mechanické srdeční podpory u AKS
MUDr. Vladimír Karmazín
10:30 – 11:00 Cesty a zákruty protidestičkové léčby
MUDr. Lydie Tauchenová
11:00 – 11:15 Přestávka

Blok II: Diagnostika ICHS

11:15 – 11:45 Zátěžové testy v diagnostice ICHS
MUDr. Martin Kotrč
11:45 – 12:15 Diagnostika koronární nemoci pomocí CT
MUDr. Theodor Adla
12:15 – 12:45 Role MRI v managementu ICHS
MUDr. Dana Kautznerová
12:45 – 13:15 Oběd

Blok III: Kardiologie a kardiochirurgie

13:15 – 13:45 Revaskularizace u chronické ICHS – taktika a intervenční léčba
MUDr. Michael Želízko, CSc.
13:45 – 14:15 Chirurgická revaskularizace myokardu
MUDr. Peter Ivák, Ph.D. / MUDr. Martin Pokorný
14:15 – 14:45 Kazuistiky – indikační pohovor
09:00 – 09:30 Definice, epidemiologie, etiologie, jak stanovit diagnózu?
Prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
09:30 – 10:15 Farmakoterapie srdečního selhání: aktualizovaný přehled
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D.
10:15 – 11:00 Arytmie, kardiostimulace a prevence náhlé smrti u srdečního selhání
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
11:00 – 11:10 Přestávka
11:10 – 11:50 Akutní dekompenzované srdeční selhání
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
11:50 – 12:30 Kardiomyopatie a jejich specifická léčba
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
12:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Role kardiochirurga v léčbě srdečního selhání
MUDr. Peter Ivák Ph.D.
13:30 – 13:50 Transplantace srdce: výběr pacienta a péče po transplantaci
MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.
13:50 – 14:05 Péče o pacienty s mechanickou srdeční podporou (prezentace pacienta)
MUDr. Zora Dorazilová
14:05 – 14:20 Přestávka
14:20 – 14:50 Chlopenní vady a srdeční selhání: možnosti intervenční kardiologie
MUDr. Martin Kotrč
14:50 – 15:20 Přidružená nekardiovaskulární onemocnění a srdeční selhání (diabetes, anémie, deficit železa, obezita)
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
15:20 – 15:40 Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí (HFpEF)
Prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
15:40 – 16:00 Vědomostní soutěž o hodnotné ceny
09:00 – 09:30 Jak artefakty vedou k nesprávnému hodnocení vady a jak jim lze předejít
Ing. Jakub Štoček
09:30 – 10:00 Aortální stenóza, diagnóza a terapie
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
10:00 – 10:30 Aortální regurgitace, diagnóza a terapie
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Mitrální regurgitace, diagnóza a terapie
MUDr. Martin Bláha
11:15 – 11:45 Trikuspidální regurgitace, diagnóza a terapie
MUDr. Věra Pečenková
11:45 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00 Když neměříme správně, kazuistiky nesprávného hodnocení chlopní
MUDr. Martin Kotrč
13:00 – 13:30 Chirurgický náhled na volbu terapie, náhrada vs. záchovná
prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
13:30 – 14:00 Intervenční náhled na volbu terapie
MUDr. Martin Kotrč
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 – 14:45 Pacient s horečkou, jak rozeznat endokarditidu a jak ji léčit
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
14:45 – 15:15 Sledování pacienta po intervenci chlopně – farmakoterapie, ukazatele patologií
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
15:15 Návštěva oddělení KONK pro zájemce

Registrace

Po vytvoření registrace vám na e-mail zašleme fakturu.

Pokud studujete lékařskou fakultu, použijte 50% studentskou slevu. V následujícím kroku, po vytvoření registrace, vyplňte slevový kupon „STUDENT“ a sleva vám bude automaticky načtena.

Kardioakademie 2022

Od: 0,00 

Kategorie:

Časté otázky

Mohu se zúčastnit, i když nejsem lékař?
Ano, registrovat se může každý se zájmem o téma přednáškových dnů.

Jak mám zrušit svou rezervaci?
Stačí napsat mail na registrace@tcb.cz a rezervace bude zrušena, včetně zálohové faktury.

Bude i další ročník?
S ohledem na neutuchající zájem je v plánu Kardioakademii IKEM opakovat, a sedmý ročník tedy určitě bude.

Jaká je cena za jeden den?
Jeden přednáškový modul stojí 700 Kč včetně celodenního občerstvení a nápojů. Studenti mají slevu 50 %. Také je možné využít bezplatného pozvání od některého ze sponzorů.

Mám zaplaceno a nemohu se zúčastnit. Co s tím?
Stačí napsat mail na registrace@tcb.cz a vaše účast bude zrušena, peníze budou poukázány zpět na váš účet.

Mám zaplaceno a oslovil mě zástupce sponzora. Co mám udělat?
Opět se stačí jen ozvat mailem na registrace@tcb.cz Vaše zálohová faktura bude zrušena, peníze vám budou vráceny.

Počítá se s on-line formou – Kardioakademie z domova?
Tento rok již můžeme vzdělávání realizovat prezenční formou, proto se s online přenosy nepočítá. Jsme ale připraveni, pokud by nastala změna v epidemické situaci.

Nenašli jste odpověď?
Napište nám a my vám rádi odpovíme

Generální sponzor

Medtronic

Sponzor projektu

Promed-Praha-v2
Boehringer Ingelheim
NOVARTIS

Partner projektu

Accord
AstraZeneca-logo
omnimedics-logo
Viatris

Kontakt