Postgraduální vzdělávání v oblasti kardiologie

Připravili jsme pro vás přednáškové moduly 2021. Jarní část bude opět formou Kardioakademie z domova.

17. 04. 2021 Intervenční kardiologie – rozšíření spektra výkonů
22. 05. 2021 Pacient má poruchu srdečního rytmu: co s ním mám dělat?
19. 06. 2021 Akutní kardiologie – rychle se rozvíjející podobor kardiologie
18. 09. 2021 Specifická a mezioborová problematika v kardiologii
16. 10. 2021 Zobrazovací metody pro běžnou praxi se zaměřením na echokardiografii
06. 11. 2021 ESC Guidelines pro léčbu srdečního selhání: Co je nového a co je důležité?
04. 12. 2021 Praktický přístup k pacientovi s cévní problematikou

program →

Informace o projektu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

projekt postgraduálního vzdělávání v oblasti kardiologie se v posledních 4 letech rozvinul do úspěšné edukační aktivity. Vychází z mnohaleté praxe pracoviště Kliniky kardiologie IKEM, která sloužila od svého počátku jako výukové pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a pořádala předatestační kurzy. Kardioakademie využívá i zkušeností získaných každoročním pořádáním mnoha výukových seminářů, sympozií a workshopů.

Projekt Kardioakademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení. Jsou plánovány jako jednodenní sobotní program. Důležité je, že program jednotlivých modulů je každoročně obměňován, takže nejde o opakování stejných témat.

Místo a čas konání

9.00 – 16.00 
Kongresový sál 5. patro 
hlavní budova IKEM 
Vídeňská 1958/9 
14021 Praha 4

Počet kreditů ČLK na jeden přednáškový den

6

Kurzovné

700 Kč za jeden přednáškový den  (včetně celodenního občerstvení a oběda)

Kurzovné pro studenty
350 Kč při předložení indexu, ISIC karty apod. při podpisu prezenční listiny.

Kardioakademie z domova/online: zdarma

Administrace a dotazy

Dana Synková 
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Odborný program

1. Jak léčit nemocného s aortální stenózou.
MUDr. Michael Želízko, CSc.
2. Indikace k perkutánnímu výkonu mitrální chlopně.
MUDr. Martin Kotrč
3. Katetrizační léčba mitrální regurgitace v IKEM.
MUDr. Vladimír Pořízka
4. Kdy indikovat katetrizační uzávěr PFO?
MUDr. Vladimír Karmazín
5. Kdy indikovat katetrizační uzávěr ouška levé síně?
MUDr. Bronislav Janek, CSc.
6. Antitrombotická léčba po perkutánních koronárních intervencích.
MUDr. Marek Hrnčárek
7. Soumrak triple antitrombotické terapie.
MUDr. Lýdie Tauchenová

Mám ho poslat k/ke:

1. monitoraci ekg? Jak se chytá arytmie – jak, kdy a komu?
MUDr. Renata Krausová
2. katetrizační ablaci? Kdy indikovat pacienta ke kat. ablaci pro FiS a SVT?
MUDr. Predrag Stojadinovic
3. komplexní katetrizační ablaci? Komorové extrasystoly a tachykardie.
MUDr. Robert Čihák, CSc.
4. implantaci přístroje? Kardiostimulátory, defibrilátory.
MUDr. Hanka Wunschová
5. jiné implantaci přístroje? Resynchronizační léčba, stimulace převodního systému.
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
6. kontrole funkce přístroje? EKG u pacientů s kardiostimulátory, defibrilátory.
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
7. léčbě synkop? Katetrizační ablace místo kardiostimulátoru.
doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.
8. genetickému vyšetření? Geneticky podmíněné arytmie.
MUDr. Jana Hašková
9. Krátká exkurze do (blízké) budoucnosti: nové technologie v arytmologii.
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
10. Arytmologický EKG kvíz
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
1. Diagnostika a léčba vybraných stavů v akutní kardiologii – část I.
MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
2. Zobrazovací metody v akutní kardiologii
MUDr. Aleš Benák
3. Diagnostika a léčba vybraných stavů v akutní kardiologii – část II.
MUDr. Martin Kleissner
4. Kardiogenní šok a krátkodobé mechanické srdeční podpory
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
5. Neakutní léčba po akutních stavech
MUDr. Martin Holek
6. Novinky a trendy v akutní kardiologii
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
1. Infekční endokarditida
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
2. Kombinace antiagregační a antikoagulační terapie
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
3. Hyperkoagulační stavy a antikoagualace
MUDr. Pavlína Malíková
4. Genetické poradenství v kardiologii
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
5. Problematika arytmií a arteriální hypertenze v těhotenství
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
6. Arteriální hypertenze
MUDr. Adrian Reichenbach, Ph.D.
7. Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
8. Dyslipidemie
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
9. Plicní arteriální hypertenze
MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.
10. Covid19 a cévní komplikace
MUDr. Petr Vařejka, Ph.D.
9:00 – 9:45 Nové metody echokardiografie – principy a technické aspekty 3D echokardiografie
Ing. Jakub Štoček
9:45 – 10:30 Nové metody echokardiografie - výhody a využití 3D ve volumetrii, přínos hodnocení funkce komor
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:30 Nové metody echokardiografie - výhody 3D u chlopenních nálezů
MUDr. Martin Kotrč
11:30 – 12:15 Nové metody echokardiografie – strain u chlopenních vad
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:45 Vrozené vady – defekty septa síní, hodnocení významnosti
MUDr. Martin Bláha
13:45 – 14:30 Vrozené vady – vrozené změny aortální chlopně
MUDr. Věra Pečenková
9:00 – 9:30 Definice, epidemiologie, etiologie, jak stanovit diagnózu
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
9:30 – 10:00 Farmakoterapie srdečního selhání: aktualizovaný přehled
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D. / doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
10:00 – 10:30 Arytmie, kardiostimulace a prevence náhlé smrti u srdečního selhání
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Akutní/dekompenzované srdeční selhání
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
11:15 – 11:45 Kardiovaskulární komorbidity (ICHS, chlopenní vady): Indikace chirurgické a intervenční léčby
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
11:45 – 12:15 Pokročilé srdeční selhání - kdy zvažovat transplantaci?
MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Mechanické srdeční podpory (LVAD): prezentace pacienta
MUDr. Zora Dorazilová
13:30 – 14:00 Nekardiovaskulární komorbidity (diabetes, anemie, CHOPN)
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 – 14:45 Nově vzniklé srdeční selhání: jak postupovat?
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
14:45 – 15:15 Srdeční selhání se zachovanou EF (HFpEF)
MUDr. Adrian Reichenbach, Ph.D.
09:00 – 09:30 Ischemická choroba dolních končetin/polyvaskulární postižení: současné možnosti diagnostiky a konzervativní/ambulantní léčby
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
09:30 – 10:00 Akutní končetinová ischemie
MUDr. Helena Čermáková
10:00 – 10:30 Kritická končetinová ischemie
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Kdy indikovat pacienta k intervenční léčbě ICHDK a co od ní očekávat?
MUDr. Petr Vařejka
11:15 – 11:45 Akutní onemocnění abdominální/hrudní aorty a jeho řešení
MUDr. Petr Vařejka
11:45 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00 Tromboembolická choroba
MUDr. Karel Roztočil, CSc. / prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
13:00 – 13:30 Varixy žil DK i v neangiologických ambulancích
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
13:00 – 13:30 Přestávka
13:45 – 14:15 Indikace k zobrazovacím metodám a jejich interpretace
MUDr. Jiří Novotný, Ph.D.

Kardioakademie z domova

Díky pandemické situaci jsme nemohli Kardioakademii IKEM pořádat tak, jak jsme byli 3 roky zvyklí. Proto jarní přednáškové moduly budou online formou Kardioakademie z domova. Na podzim se snad již budeme moci potkávat, ale jsme připraveni na obě varianty.

Všechny jarní přednášky již můžete zhlédnout i zpětně po registraci a přihlášení do vašeho účtu.

Kardioakademie 4.12.2021

Tento modul Kardioakademie se bude konat v prostorách IKEM – kongresový sál, 5. patro hlavní budovy.
Více informací všem registrovaným bude zasláno mailem. Těšíme se na vás!

Registrace

Po vytvoření registrace vám na e-mail zašleme fakturu a přihlašovací údaje. Po přijetí platby budete moci ve svém uživatelském profilu sledovat online videa Kardioakademii z domova.

Pokud studujete lékařskou fakultu, použijte 50% studentskou slevu. V následujícím kroku, po vytvoření registrace, vyplňte slevový kupon „STUDENT“ a sleva vám bude automaticky načtena.

Kardioakademie z domova 2021

Od: 0,00 

Kategorie:

Generální sponzor

logo_Medtronic

Sponzor projektu

Boston Scientific
Promed-Praha-v2
MERCK
NOVARTIS
Viatris

Partner

Pfizer-logo
omnimedics-logo

Kontakt