Aktuální informace ohledně opatření vlády v souvislosti s epidemií koronaviru

Kardioakademie IKEM 21.března a 4.dubna se neuskuteční.

Jakmile to bude možné, vypíšeme náhradní termín. Informace budou zde na stránkách, na facebooku a již registrovaní budou informováni mailem.

Děkujeme za pochopení!

Postgraduální vzdělávání v oblasti kardiologie

21. 3. 2020 Intervenční kardiologie: co potřebujete vědět v běžné praxi
(bude vypsán náhradní termín)
4. 4. 2020 Co byste měli vědět o arytmiích (a báli jste se zeptat)
(bude vypsán náhradní termín)
13. 6. 2020 Zobrazovací metody pro běžnou praxi se zaměřením na echokardiografii
19. 9. 2020 Kardiologie v každodenní klinické praxi
17. 10. 2020 Akutní kardiologie – o čem je potřeba slyšet a co je vhodné umět?
7. 11. 2020 Srdeční selhání: „nalejvárna“ toho podstatného

program → registrace →

Informace o projektu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
projekt postgraduálního vzdělávání v oblasti kardiologie se v posledních 3 letech rozvinul do úspěšné edukační aktivity. Vychází z mnohaleté praxe pracoviště Kliniky kardiologie IKEM, která sloužila od svého počátku jako výukové pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a pořádala předatestační kurzy. Kardioakademie využívá i zkušeností získaných každoročním pořádáním mnoha výukových seminářů, sympozií a workshopů.
Projekt Kardioakademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení. Jsou plánovány jako jednodenní sobotní program. Důležité je, že program jednotlivých modulů je každoročně obměňován, takže nejde o opakování stejných témat.
Místo a čas konán 9.00 – 16.00  Kongresový sál 5. patro  hlavní budova IKEM  Vídeňská 1958/9  14021 Praha 4
Počet kreditů ČLK na jeden přednáškový den 6
Kurzovné 700 Kč za jeden přednáškový den  (včetně celodenního občerstvení a oběda)
Administrace a dotazy Dana Synková  (+420) 724 390 504 registrace@tcb.cz

Odborný program

09:00 - 09:30 Hemodynamika u srdečních onemocnění MUDr. Michael Želízko, CSc
09:30 - 10:00 Koronarografie a doplňující metody: IVUS, OCT, FFR MUDr. Vladimír Karmazín
10:00 - 10:30 Chronický koronární syndrom MUDr. Michael Želízko, CSc.
10:30 - 10:45 Káva
10:45 - 11:15 Akutní koronární syndromy MUDr. Lydie Tauchenová
11:15 - 11:45 Farmakoterapie ICHS a specifických situací MUDr. Marek Hrnčárek
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Role zobrazovacích metod v indikaci a sledování intervenčních výkonů MUDr. Martin Kotrč
12:45 - 13:15 Aortální stenóza MUDr. Michael Želízko, CSc.
13:15 - 13:30 Káva
13:30 - 14:00 Mitrální regurgitace MUDr. Vladimír Pořízka
14:00 - 15:00 Srdeční defekty (PFO, DSS, LAA) – kdy indikovat uzávěr MUDr. Bronislav Janek, CSc.
09:00 - 09:30 Funguje ten kardiostimulátor správně? Interpretace EKG u nemocných s implantovanými kardiostimulátory a defibrilátory MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc
09:30 - 10:00 „Kanálopatie“ není nadávka. Arytmie u geneticky podmíněných poruch rytmu MUDr. Jana Hašková
10:00 - 10:30 Jak mám u tohoto pacienta podávat antiarytmika? MUDr. Robert Čihák, CSc.
10:30 - 10:45 Káva
10:45 - 11:15 Kdy indikovat pacienta ke katetrizační ablaci pro komorové arytmie? prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
11:15 - 11:45 Kdy indikovat pacienta ke katetrizační ablaci pro fibrilaci síní a jiné supraventrikulární arytmie? MUDr. Predrag Stojadinovič
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Kdy indikovat pacienta k implantaci kardiostimulátoru, defibrilátoru? MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
12:45 - 13:15 Jak se chytá arytmie? Optimální metody monitorace MUDr. Renata Krausová
13:15 - 13:30 Káva
13:30 - 14:00 Synkopa – co to je a co by mělo být v guidelines? doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.
14:00 - 15:00 EKG minikurz arytmií pro mírně pokročilé doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
09:00 - 09:30 Artefakty v echokardiografii – mylné echo nálezy Ing. Jakub Štoček
09:30 - 10:00 Funkce komor – správné (tradiční) hodnocení funkce MUDr. Petr Lupínek, CSc.
10:00 - 10:30 Funkce komor – deformační (perspektivní?) zobrazování MUDr. Martin Kotrč
10:30 - 10:45 Káva / návštěva echolaboratoře IKEM - 1.skupina
10:45 - 11:15 Hemodynamika – diastolická funkce v dnešní době MUDr. Petr Lupínek, CSc.
11:15 - 11:45 Hemodynamika – plicní hypertenze MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Levostranné chlopně – aortální regurgitace, hodnocení a indikace k intervenci MUDr. Věra Pečenková
12:45 - 13:15 Levostranné chlopně – mitrální regurgitace, hodnocení a indikace k intervenci MUDr. Martin Bláha
13:15 - 13:30 Káva / návštěva echolaboratoře IKEM - 2.skupina
13:30 - 14:00 Levostranné chlopně – dysfunkce protéz – jak je poznat? MUDr. Martin Kotrč
14:00 - 14:30 Zátěžové vyšetření – proč ho indikovat častěji? MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
09:00 - 09:30 Infekční endokarditida MUDr. Petr Lupínek, CSc.
09:30 - 10:00 Antikoagulační a antiagregační terapie po akutním IM MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
10:00 - 10:30 Antikoagulační terapie u plicní embolie MUDr. Martin Kleissner
10:30 - 10:45 Káva
10:45 - 11:15 Chronická trombembolická plicní hypertenze MUDr. Adrian Reichenbach
11:15 - 11:45 Méně obvyklé infekční komplikace u imunosuprimovaných nemocných - kazuistiky MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Trikuspidální regurgitace a možnosti léčby MUDr. Adrian Reichenbach
12:45 - 13:15 Disekce aorty - kazuistiky MUDr. Jana Vrbská
13:15 - 13:30 Káva
13:30 - 14:00 Arytmie a hypertenze v těhotenství MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
14:00 - 14:30 Dyslipidemie doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
14:30 - 15:00 Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
09:00 - 09:45 Management nejčastějších akutních stavů v kardiologii – část 1. MUDr. Aleš Benák
09:45 - 10:15 EKG v akutní péči – interaktivní kazuistiky MUDr. Martin Kleissner
10:15 - 10:30 Káva
10:30 - 11:15 Management nejčastějších akutních stavů v kardiologii – část 2. MUDr. Marian Levčík
11:15 - 11:35 Současné trendy v léčbě kardiogenního šoku doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
11:35 - 12:00 Akutní péče u pacienta s arytmickou bouří MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
12:00 - 12:45 Oběd
12:45 - 13:15 Bed-side sonografie v akutní péči MUDr. Martin Kotrč
13:15 - 13:45 Novinky a trendy v akutní kardiologii MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
13:45 - 14:00 Káva
14:00 - 15:00 Zábavně interaktivní vědomostní kvíz MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. a MUDr. Martin Holek
09:00 - 09:30 Co je srdeční selhání: od klinického obrazu k diagnóze doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
09:30 - 10:10 Kardiomyopatie, amyloidózy a jiné specifické příčiny srdečního selhání MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
10:10 - 10:50 Farmakoterapie srdečního selhání: aktualizovaný přehled MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D. / doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
10:50 - 11:00 Káva
11:00 - 11:40 Arytmie, kardiostimulace a prevence náhlé smrti u srdečního selhání MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
11:40 - 12:20 Akutní či dekompenzované srdeční selhání: léčba doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
12:20 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:25 Pokročilé srdeční selhání – kdy zvažovat transplantaci? MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.
13:25 - 13:50 Dlouhodobé mechanické srdeční podpory (LVAD), prezentace pacienta MUDr. Zora Dorazilová
13:50 - 14:00 Káva
14:00 - 14:40 Diabetes, obezita a další komorbidity srdečního selhání MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
14:40 - 15:10 Nově vzniklé srdeční selhání. Jak postupovat? MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
15:10 - 15:20 Srdeční selhání se zachovanou EF (HFpEF) doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Registrace

Sponzor projektu

MERCK
NOVARTIS
Promed-Praha-v2

Kontakt