Aktuální informace ohledně opatření vlády v souvislosti s epidemií koronaviru

Kardioakademie IKEM 30. května a 13. června se neuskuteční v prostorách IKEM (zavřeno až do 30.6.2020), ale 2 stanice od IKEM:

Konferenční centrum Ústavu molekulární genetiky AV ČR 
Vídeňská 1083, Praha 4
www.kcumg.cz

Bezplatný parking nebo bus 138, 193 a 203 – zastávka Ústavy akademie věd (2 stanice od IKEM).

Přesné informace ještě dostanou všichni registrovaní mailem.

Postgraduální vzdělávání v oblasti kardiologie

30. 5. 2020 Co byste měli vědět o arytmiích (a báli jste se zeptat)
(náhradní termín za 4. 4. 2020)
13. 6. 2020 Zobrazovací metody pro běžnou praxi se zaměřením na echokardiografii
19. 9. 2020 Kardiologie v každodenní klinické praxi
17. 10. 2020 Akutní kardiologie – o čem je potřeba slyšet a co je vhodné umět?
7. 11. 2020 Srdeční selhání: „nalejvárna“ toho podstatného
21. 11. 2020 Intervenční kardiologie: co potřebujete vědět v běžné praxi
(náhradní termín za 21. 3. 2020)

program → registrace →

Informace o projektu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
projekt postgraduálního vzdělávání v oblasti kardiologie se v posledních 3 letech rozvinul do úspěšné edukační aktivity. Vychází z mnohaleté praxe pracoviště Kliniky kardiologie IKEM, která sloužila od svého počátku jako výukové pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a pořádala předatestační kurzy. Kardioakademie využívá i zkušeností získaných každoročním pořádáním mnoha výukových seminářů, sympozií a workshopů.

Projekt Kardioakademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení. Jsou plánovány jako jednodenní sobotní program. Důležité je, že program jednotlivých modulů je každoročně obměňován, takže nejde o opakování stejných témat.

Místo a čas konání

9.00 – 16.00
Kongresový sál 5. patro
hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4
9:00 – 16:00
Konferenční centrum Ústavu molekulární genetiky AV ČR
Vídeňská 1083, Praha 4
www.kcumg.cz

Počet kreditů ČLK na jeden přednáškový den

6

Kurzovné

700 Kč za jeden přednáškový den  (včetně celodenního občerstvení a oběda)

Kurzovné pro studenty
350 Kč při předložení indexu, ISIC karty apod. při podpisu prezenční listiny.

Administrace a dotazy

Dana Synková 
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Odborný program

09:00 - 09:30 Funguje ten kardiostimulátor správně? Interpretace EKG u nemocných s implantovanými kardiostimulátory a defibrilátory
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc
09:30 - 10:00 „Kanálopatie“ není nadávka. Arytmie u geneticky podmíněných poruch rytmu
MUDr. Jana Hašková
10:00 - 10:30 Jak mám u tohoto pacienta podávat antiarytmika?
MUDr. Robert Čihák, CSc.
10:30 - 10:45 Káva
10:45 - 11:15 Kdy indikovat pacienta ke katetrizační ablaci pro komorové arytmie?
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
11:15 - 11:45 Kdy indikovat pacienta ke katetrizační ablaci pro fibrilaci síní a jiné supraventrikulární arytmie?
MUDr. Predrag Stojadinovič
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Kdy indikovat pacienta k implantaci kardiostimulátoru, defibrilátoru?
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
12:45 - 13:15 Jak se chytá arytmie? Optimální metody monitorace
MUDr. Renata Krausová
13:15 - 13:30 Káva
13:30 - 14:00 Synkopa – co to je a co by mělo být v guidelines?
doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.
14:00 - 15:00 EKG minikurz arytmií pro mírně pokročilé
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
09:00 - 09:30 Artefakty v echokardiografii – mylné echo nálezy
Ing. Jakub Štoček
09:30 - 10:00 Funkce komor – správné (tradiční) hodnocení funkce
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
10:00 - 10:30 Funkce komor – deformační (perspektivní?) zobrazování
MUDr. Martin Kotrč
10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 11:15 Hemodynamika – diastolická funkce v dnešní době
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
11:15 - 11:45 Hemodynamika – plicní hypertenze
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Levostranné chlopně – aortální regurgitace, hodnocení a indikace k intervenci
MUDr. Věra Pečenková
12:45 - 13:15 Levostranné chlopně – mitrální regurgitace, hodnocení a indikace k intervenci
MUDr. Martin Bláha
13:15 - 13:30 Přestávka
13:30 - 14:00 Levostranné chlopně – dysfunkce protéz – jak je poznat?
MUDr. Martin Kotrč
14:00 - 14:30 Zátěžové vyšetření – proč ho indikovat častěji?
MUDr. Martin Kotrč
09:00 - 09:30 Infekční endokarditida
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
09:30 - 10:00 Antikoagulační a antiagregační terapie po akutním IM
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
10:00 - 10:30 Antikoagulační terapie u plicní embolie
MUDr. Martin Kleissner
10:30 - 10:45 Káva
10:45 - 11:15 Chronická trombembolická plicní hypertenze
MUDr. Adrian Reichenbach
11:15 - 11:45 Méně obvyklé infekční komplikace u imunosuprimovaných nemocných - kazuistiky
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Trikuspidální regurgitace a možnosti léčby
MUDr. Adrian Reichenbach
12:45 - 13:15 Disekce aorty - kazuistiky
MUDr. Jana Vrbská
13:15 - 13:30 Káva
13:30 - 14:00 Arytmie a hypertenze v těhotenství
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
14:00 - 14:30 Dyslipidemie
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
14:30 - 15:00 Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
09:00 - 09:45 Management nejčastějších akutních stavů v kardiologii – část 1.
MUDr. Aleš Benák
09:45 - 10:15 EKG v akutní péči – interaktivní kazuistiky
MUDr. Martin Kleissner
10:15 - 10:30 Káva
10:30 - 11:15 Management nejčastějších akutních stavů v kardiologii – část 2.
MUDr. Marian Levčík
11:15 - 11:35 Současné trendy v léčbě kardiogenního šoku
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
11:35 - 12:00 Akutní péče u pacienta s arytmickou bouří
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
12:00 - 12:45 Oběd
12:45 - 13:15 Bed-side sonografie v akutní péči
MUDr. Martin Kotrč
13:15 - 13:45 Novinky a trendy v akutní kardiologii
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
13:45 - 14:00 Káva
14:00 - 15:00 Zábavně interaktivní vědomostní kvíz
MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. a MUDr. Martin Holek
09:00 - 09:30 Co je srdeční selhání: od klinického obrazu k diagnóze
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
09:30 - 10:10 Kardiomyopatie, amyloidózy a jiné specifické příčiny srdečního selhání
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
10:10 - 10:50 Farmakoterapie srdečního selhání: aktualizovaný přehled
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D. / doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
10:50 - 11:00 Káva
11:00 - 11:40 Arytmie, kardiostimulace a prevence náhlé smrti u srdečního selhání
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.
11:40 - 12:20 Akutní či dekompenzované srdeční selhání: léčba
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
12:20 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:25 Pokročilé srdeční selhání – kdy zvažovat transplantaci?
MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.
13:25 - 13:50 Dlouhodobé mechanické srdeční podpory (LVAD), prezentace pacienta
MUDr. Zora Dorazilová
13:50 - 14:00 Káva
14:00 - 14:40 Diabetes, obezita a další komorbidity srdečního selhání
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
14:40 - 15:10 Nově vzniklé srdeční selhání. Jak postupovat?
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
15:10 - 15:20 Srdeční selhání se zachovanou EF (HFpEF)
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
09:00 - 09:30 Hemodynamika u srdečních onemocnění
MUDr. Michael Želízko, CSc
09:30 - 10:00 Koronarografie a doplňující metody: IVUS, OCT, FFR
MUDr. Vladimír Karmazín
10:00 - 10:30 Chronický koronární syndrom
MUDr. Michael Želízko, CSc.
10:30 - 10:45 Káva
10:45 - 11:15 Akutní koronární syndromy
MUDr. Lydie Tauchenová
11:15 - 11:45 Farmakoterapie ICHS a specifických situací
MUDr. Marek Hrnčárek
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 12:45 Role zobrazovacích metod v indikaci a sledování intervenčních výkonů
MUDr. Martin Kotrč
12:45 - 13:15 Aortální stenóza
MUDr. Michael Želízko, CSc.
13:15 - 13:30 Káva
13:30 - 14:00 Mitrální regurgitace
MUDr. Vladimír Pořízka
14:00 - 15:00 Srdeční defekty (PFO, DSS, LAA) – kdy indikovat uzávěr
MUDr. Bronislav Janek, CSc.

Registrace

Generální sponzor

logo_Medtronic

Sponzor projektu

MERCK
NOVARTIS
Promed-Praha-v2

Kontakt