Aktuální informace

V loňském roce jsme museli díky pandemickým opatřením zrušit váš Den otevřených dveří, původně plánovaný na 18. 3. 2020.

Protože se situace nelepší a rozhodně bychom vás nemohli do IKEM pozvat, rozhodli jsme se symbolicky 18. 3. 2021 zpřístupnit přednášky a záznamy z operačních sálů zde na webu.

Všem registrovaným budeme posílat přístup k přednáškám, bude ovšem časově omezen.

Díky velkému zájmu prodlužujeme možnost zhlédnutí přednášek do 30. dubna 2021.

4. Den otevřených dveří 
(18. 3. 2021)

pro studenty medicíny a biomedicínských oborů včetně předtočených záznamů z pracovišť kliniky kardiologie IKEM.

program →

Informace o projektu

Vážení kolegové studenti,

rozhodli jsme se pro vás uspořádat 4. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit vám v koncentrované formě hlavní obory současné kardiologie a motivovat vás k výběru tohoto oboru. Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie, včetně transplantací srdce.

V této době se bohužel nemůžeme potkat přímo v IKEM, ale i tak bude natočený přednáškový den koncipován tak, aby vám několik přednášek přineslo přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod a nastínilo problematiku léčby chronického srdečního selhání. Také vám ukážeme výkony ze sálů intervenční kardiologie a arytmologie. 

Pevně věříme, že vás Den otevřených dveří i v této formě zaujme a přispěje k tomu, že si někteří z vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor. Těšíme se na vaši účast!

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Data konání

Od 18. 3. 2021

Místo konání

Natočeno v IKEM

Vstupné

Zdarma

Administrace a dotazy

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16 a je ohodnocena 3 kredity.

Odborný program

12:00 – 12:15 Současná kardiologie prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
12:15 – 12:30 Systém výchovy lékařů na KK IKEM MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC
12:30 – 12:45 Katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
12:45 – 13:00 Koronární a mimokoronární intervence MUDr. Michal Želízko, CSc.
13:00 – 14:00 Předtočené záznamy z pracovišť KK IKEM
14:00 – 14:15 Akutní kardiologie – široké spektrum stavů MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC
14:15 – 14:30 Možnosti léčby pokročilého srdečního selhání doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
14:30 – 14:45 Echokardiografie – základní vyšetřovací metoda v kardiologii MUDr. Martin Kotrč
14:45 – 15:00 Další zobrazovací metody v kardiologii MUDr. Theodor Adla
15:00 Zakončení prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Sponzor projektu

logo_Medtronic

Partner projektu

Bionsense Webster

Kontakt