Aktuální informace ohledně opatření vlády v souvislosti s epidemií koronaviru

Vzhledem k nastalé situaci jsme nuceni tento Den otevřených dveří (původně plánovaný na 18. 3. 2020) zrušit.

Je možné se i nadále registrovat, jakmile budeme znát náhradní termín, dostanete od nás mail. Další informace budou i na facebooku a tomto webu.

Děkujeme za pochopení!

4. Den otevřených dveří 
(náhradní termín bude stanoven)

pro studenty medicíny a biomedicínských oborů včetně předtočených záznamů z pracovišť kliniky kardiologie IKEM.

program → registrace zdarma →

Informace o projektu

Vážení kolegové studenti,
Rozhodli jsme se pro vás uspořádat 4. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit vám v koncentrované formě hlavní obory současné kardiologie a motivovat vás k výběru tohoto oboru. Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie, včetně transplantací srdce. Přednáškový den je koncipován tak, aby vám několik přednášek přineslo přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod a nastínilo problematiku léčby chronického srdečního selhání.
V průběhu programu vám z předtočených záznamů ukážeme i výkony z oblasti intervenční intervenční kardiologie a arytmologie a pozveme vás na oběd. Pevně věříme, že tento Den otevřených dveří, který je koncipován jako neformální setkání s vámi, přispěje k tomu, že si někteří z vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor. Těšíme se na vaši účast! prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Data konání

termín bude stanoven

Místo konání

Kongresový sál
5. patro hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4

Vstupné

Zdarma

Administrace a dotazy

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16 a je ohodnocena 6 kredity.

Odborný program

10:30 – 11:00 Registrace
11:00 – 11:15 Současná kardiologie prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
11:15 – 11:30 Systém výchovy lékařů na KK IKEM MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC
11:30 – 12:00 Katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
12:00 – 12:30 Koronární a mimokoronární intervence MUDr. Michael Želízko, CSc.
12:30 - 13:15 Předtočené záznamy z pracovišť KK IKEM
13:15 - 14:15 Oběd
14:15 - 14:45 Akutní kardiologie – široké spektrum stavů doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC
14:45 - 15:15 Možnosti léčby pokročilého srdečního selhání doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
15:15 - 15:45 Zobrazovací metody v kardiologii – nová dimenze MUDr. Martin Kotrč
15:45 Zakončení

Registrace

  • Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakulta, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.

    Tento můj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely dne otevřených dveří „Kardioakademie IKEM“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.

Generální sponzor

Boston Scientific

Kontakt