INFORMACE O PROJEKTU

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

projekt postgraduálního vzdělávání v oblasti kardiologie se v posledních 2 letech rozvinul do úspěšné edukační aktivity. Vychází z mnohaleté praxe pracoviště Kliniky kardiologie IKEM, která sloužila od svého počátku jako výukové pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a pořádala předatestační kurzy. Kardioakademie využívá i zkušeností získaných každoročním pořádáním mnoha výukových seminářů, sympozií a workshopů.
Projekt Kardioakademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení. Jsou plánovány jako jednodenní sobotní program. Důležité je, že program jednotlivých modulů je každoročně obměňován, takže nejde o opakování stejných témat.

Místo a čas konání

9.00 – 16.00
Kongresový sál
5. patro, hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4

Počet kreditů ČLK na jeden přednáškový den

6

Kurzovné

700 Kč za jeden přednáškový den
(včetně celodenního občerstvení a oběda)

Administrace a dotazy

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

ODBORNÝ PROGRAM

09.00 - 09.30

Je to Brugada, není to Brugada? EKG nálezy spojené s rizikem náhlé srdeční smrti.
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.

09.30 - 10.00

Vím opravdu vše o antiarytmicích? Ne zcela správné případy jejich používání.
MUDr. Robert Čihák, CSc.

10.00 - 10.30

Periprocedurální antitrombotická léčba: vysadit či nevysadit antikoagulanci a co přemostění nízkomolekulárním heparinem?
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

10.30 - 11.00

Káva

11.00 - 11.30

Kdy indikovat pacienta ke katetrizační ablaci pro komorové arytmie?
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

11.30 - 12.00

Kdy indikovat pacienta ke katetrizační ablaci pro fibrilaci síní a jiné supraventrikulární arytmie?
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.

12.00 - 12.30

Optimální monitorace arytmií – jak, kdy a komu?
Doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 14.00

Synkopa – co je nového v nových guidelines?
MUDr. Renata Krausová

14.00 - 14.30

Ambulantní sledování pacientů s kardiostimulátorem, defibrilátorem: co dělat před operací, před různými vyšetřeními?
MUDr. Kamil Sedláček

14.30 - 15.30

EKG minikurz různých arytmií a poruch kardiostimulace, s hlasováním
Doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.; MUDr. Kamil Sedláček, MUDr. Hanka Wünschová

09.00 - 09.30

Poznej svého nepřítele - fyzikální principy ultrazvuku a artefakty
Ing. Jakub Štoček

09.30 - 10.00

Srdce a hemodynamické hodnocení neinvazivně
MUDr. Martin Kotrč

10.00 - 10.30

Srdce a plicní onemocnění
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

10.30 - 11.00

Káva + prohlídka echolaboratoře pro zájemce

11.00 - 11.30

Srdce a hypertrofie – arteriální hypertenze, sportovní srdce nebo kardiomyopatie?
MUDr. Martin Bláha

11.30 - 12.00

Srdce a infekce
MUDr. Petr Lupínek, CSc.

12.00 - 12.30

Srdce a onkologie
MUDr. Martin Bláha

12.30 - 13.00

Oběd

13.00 - 13.30

Srdce a metabolické onemocnění
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

13.30 - 14.00

Srdce po chirurgickém a perkutánním zákroku
MUDr. Martin Kotrč

14.00 - 16.00

Praktická část (hands-on) v echolaboratoři pro zájemce
(MUDr. Kotrč, MUDr. Beneš, MUDr. Bláha, Ing. Štoček)

vyšetření: 3D a deformační zobrazování
trenažér TEE
analýza deformačního zobrazování

09.00 - 09.45

Koronarografie a doplňující metody: IVUS, OCT, FFR
MUDr. Vladimír Karmazín

09.45 - 10.30

Indikace k revaskularizaci myokardu u ICHS
MUDr. Michael Želízko, CSc.

10.30 - 10.45

Káva

10.45 - 11.30

Farmakoterapie ICHS a specifických situací
MUDr. Marek Hrnčárek

11.30 - 12.15

Role zobrazovacích metod v indikaci a sledování intervenčních výkonů
MUDr. Petr Lupínek, CSc.

12.15 - 12.45

Oběd

12.45 - 13.30

Hemodynamika u srdečních onemocnění
MUDr. Michael Želízko, CSc.

13.30 - 14.15

Jak léčit nemocného s aortální stenózou
MUDr. Michael Želízko, CSc.

14.15 - 14.30

Káva

14.30 - 15.15

Jak léčit nemocného s mitrální regurgitací
MUDr. Vladimír Pořízka

15.15 - 16.00

Srdeční defekty (PFO, DSS, LAA) – kdy indikovat uzávěr
MUDr. Bronislav Janek, CSc.

09.00 - 09.45

Nově vzniklá fibrilace/flutter síní – jak postupovat?
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC

09.45 - 10.30

Farmakoterapie u akutního infarktu myokardu na kazuistikách problémových nemocných
MUDr. Marian Levčík

11.00 - 11.10

Káva

11.10 - 11.45

Inotropika a akutní mechanické srdeční podpory – co, kdy, komu, jak?
Doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

11.45 - 12.15

EKG v akutní péči - problematika formou kvízu
MUDr. Martin Kleissner

12.15 - 13.15

Oběd

13.15 - 14.00

Bed-side echokardiografie u akutních stavů – typické nálezy vč. sonografie pleury
MUDr. Martin Kotrč

14.00 - 14.45

Plicní embolie – léčba dle guidelines a její úskalí
MUDr. Martin Kleissner

14.45 - 15.30

Novinky a trendy v akutní kardiologii
MUDr. Marian Levčík / MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC

09.00 - 09.30

Co to je srdeční selhání a jak jej poznat
Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

09.30 - 10.00

Farmakoterapie srdečního selhání
MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D. /Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

10.00 - 10.40

Arytmie při srdečním selhání, léčba přístroji
MUDr. Markéta Segeťová, Ph.D.

10.40 - 10.50

Káva

10.50 - 11.20

Akutní srdeční selhání
Doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

11.20 - 11.45

Pokročilé selhání – kdy zvažovat transplantaci; pacient po TX srdce
MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.

11.45 - 12.15

Mechanické srdeční podpory, prezentace pacienta
MUDr. Zora Dorazilová

12.15 - 13.00

Oběd

13.00 - 13.30

Jak zvládnout kardiální dekompenzaci: to podstatné
MUDr. Jana Vrbská

13.30 - 14.00

Léčba komorbidit při srdečním selhání (CHOPN, diabetes, anémie)
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

14.00 - 14.30

Novinky ze světa kardiomyopatií
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.

14.30 - 15.00

Kardiogenetika a srdeční selhání
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.

15.00 - 15.30

Plicní hypertenze a srdeční selhání se zachovanou EF (HFpEF)
Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. / MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.

09.00 - 09.30

Disekce aorty
MUDr. Jana Vrbská

09.30 - 10.00

Infekce stimulačního systému
MUDr. Hanka Wünschová

10.00 - 10.30

Arytmie a hypertenze v těhotenství
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.

10.30 - 10.50

Káva

10.50 - 11.20

Onemocnění perikardu
MUDr. Martin Wiendl

11.20 - 11.50

Komplexní vyšetření u nemocných po oběhové zástavě a rodinný screening
MUDr. Jana Hašková

11.50 - 12.20

Úloha genetického vyšetření v současné kardiologii
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.

12.20 - 13.00

Oběd

13.00 - 13.20

Novinky v léčbě arteriální hypertenze
MUDr. Adrian Reichenbach

13.20 - 13.50

Novinky v léčbě dyslipidemie
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.

13.50 - 14.20

Novinky v léčbě plicní hypertenze
MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.

14.20 - 14.50

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění
MUDr Jan Beneš, Ph.D.

14.50 - 15.20

Trombofilní stavy v kardiologii
MUDr. Martin Kleissner

REGISTRACE

Sponzor projektu

Merck

Novartis

Promed

Partner projektu

MSD

Pfizer

Mylan

Bayer

AstraZeneca

KONTAKT