INFORMACE O PROJEKTU

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Po úspěšném startu prvního ročníku projektu Kardioakademie IKEM si Vám dovolujeme nabídnout další cyklus sobotních přednáškových dnů zaměřených na obor kardiologie. I tento ročník vychází z mnohaletých zkušeností pracoviště Kliniky kardiologie, která soužila od svého počátku jako výukové pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Snažili jsme se vystihnout nejdůležitější praktické problémy se kterými se můžete v současné kardiologii setkat a navrhnout řešení.
Projekt akademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou koncipovány tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení.

Místo a čas konání

9:30 - 15:30
Seminární místnost 2
3. patro, hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4

Počet kreditů ČLK na jeden přednáškový den

6

Kurzovné

600 Kč za jeden přednáškový den
(včetně oběda)

Administrace a dotazy:

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

ODBORNÝ PROGRAM

Akutní srdeční selhání – diagnostika a léčba dle současných guidelines (45 min)
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

Léčba akutního infarktu myokardu v roce 2018 dle současných guidelines (45 min)
MUDr. Marian Levčík

Nejčastější arytmie v akutní kardiologii – diagnostika a léčba (45 min)
MUDr. Jan Kohoutek

Synkopa – rozdělení, diagnostický algoritmus, stratifikace rizika a léčba (45 min)
MUDr. Hana Hrabáková

Oběd 12.30-13.30

Kardiogenní šok – diagnostika a současná léčba; diferenciální diagnostika šokových stavů (45 min)
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

Zobrazovací metody v intenzívní péči – význam, použití, klinické příklady (45 min)
MUDr. Martin Kotrč

Zajímavé kazuistiky z praxe (30 min)
MUDr. Martin Kleissner.

Hemodynamika u srdečních onemocnění (45 min)
MUDr. Michael Želízko, CSc.

Koronarografie a doplňující metody: IVUS, OCT, FFR (45 min)
MUDr. Vladimír Karmazín

Perkutánní koronární intervence, indikace, výsledky (45 min)
MUDr. Marek Hrnčárek

Role zobrazovacích metod v indikaci intervenčních výkonů (45 min)
MUDr. Martin Kotrč

Oběd 12.30-13.30

Transkatetrová implantace aortální chlopně (45 min)
MUDr. Michael Želízko, CSc.

Katetrizační intervence pro mitrální regurgitaci (45 min)
MUDr. Vladimír Pořízka

Katetrizační uzávěry srdeční defektů: PFO, DSS, LAA (45 min)
MUDr. Bronislav Janek, CSc.

EKG diagnostika supraventrikulárních arytmií a poruch kardiostimulace (60 min)
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

EKG nálezy spojené s rizikem náhlé srdeční smrti (30 min)
MUDr. Kateřina Lefflerová

Optimální monitorace arytmií – jak, kdy a komu (30 min)
MUDr. Dan Wichterle

Co bychom měli změnit v léčbě pacientů s fibrilací síní? (60min)
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Oběd 12.30-13.30

Co je nového v kardiostimulaci a léčbě pomocí ICD? (45 min)
MUDr. Lukáš Krýže

Infekce u pacientů s implantabilními systémy (45 min)
MUDr. Kamil Sedláček

Synkopa - diagnostika a možnosti léčby (30 min)
MUDr. Renata Krausová

Základy nastavení echokardiografického přístroje aneb jak zlepšit obraz před přiložením sondy (15min)
Ing. Jakub Štoček

Základy jícnové echokardiografie – základní projekce, technika (15min)
MUDr. Petr Lupínek, CSc.

Základy jícnové echokardiografie – základní projekce, technika (15min) Srdeční komory a jejich funkce: Levá komora - systolická funkce a možnosti hodnocení (doporučené postupy, netradiční parametry, strain, 3D) (30min)
MUDr. Petr Lupínek, CSc.

Srdeční komory a jejich funkce: Hypertrofická kardiomyopatie vs sportovní srdce (30min)
MUDr. Martin Bláha

Srdeční komory a jejich funkce: Diastolická funkce – posuzování v současné době? (30min)
MUDr. Jan Beneš

Srdeční komory a jejich funkce: Hodnocení pravé komory a plicní hypertenze (30min)
MUDr. Martin Kotrč

Oběd 12.00-13.00

Chlopenní vady, jejich hodnocení a doporučené postupy – mitrální stenóza (30min)
MUDr. Alena Pravečková

Chlopenní vady, jejich hodnocení a doporučené postupy – aortální regurgitace (30min)
MUDr. Radka Kočková, Ph.D.

Zátěžová echokardiografie v běžné praxi (30min)
MUDr. Martin Kotrč

Praktická část: neinvazivní hemodynamické vyšetření a analýza offline (echolaboratoř)

Epidemiologie a diagnostika srdečního selhání (20 min)
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Jak léčit srdeční selhání léky - novinky ve farmakoterapii (30 min)
MUDr.Markéta Hegarová, PhD

Arytmie, kardiostimulace a prevence náhlé smrti (40min)
MUDr. Markéta Segeťová

Revaskularizace a zákroky na chlopních (20min)
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Jak léčit akutní srdeční selhání na JIP (30 min)
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

Pokročilé selhání: indikace transplantace, potransplantační péče (30 min)
MUDr. Lenka Hošková, PhD

Mechanické srdeční podpory (30 min)
MUDr. Zora Dorazilová

Oběd 12.30-13.30

Jak zvládnout běžnou dekompenzaci srdečního selhání? (30 min)
MUDr. Jana Vrbská

Familiární kardiomyopatie, myokarditidy a indikace k biopsii (30 min)
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.

Nekardiální přidružená onemocnění: CHOPN, DM, anémie, poruchy spánku (25 min)
MUDr. Jan Beneš, PhD

Plicní hypertenze - diferenciální diagnostika a specifická léčba (25 min)
MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.

Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí (25 min)
MUDr. Adrian Reichenbach

Nemoci perikardu a jejich řešení (45 min)
MUDr. Martin Wiendl

Klinický management srdečního selhání (45 min)
MUDr. Jana Vrbská

Hyperliproteinémie a sekundární prevence ICHS v každodenní praxi (45 min)
doc. MUDr. Jan Piťha

Systémová hypertenze: praktický návod? (45 min)
MUDr. Petr Wohlfahrt, Ph.D.

Oběd 12.30-13.30

Infekční endokarditida a její úskalí (30 min)
MUDr. Michal Pazderník, FESC

Hluboká žilní trombóza – od diagnózy k léčbě (30 min)
MUDr. Hana Čermáková

Plicní embolie (30 min)
MUDr. Martin Kleissner

REGISTRACE

Kapacita je naplněna.

SPONZOŘI

AOP ORPHAN

Merck

Novartis

Servier

PARTNEŘI

MSD

Pfizer

Promed

KONTAKT