KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM POŘÁDÁ

4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro studenty medicíny a biomedicínských oborů
s živými přenosy z katetrizačních sálů,
a to 18. 3. 2020.

Vážení kolegové studenti,

Rozhodli jsme se pro vás uspořádat 4. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit vám v koncentrované formě hlavní obory současné kardiologie a motivovat vás k výběru tohoto oboru.

Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie, včetně transplantací srdce. Přednáškový den je koncipován tak, aby vám několik přednášek přineslo přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod a nastínilo problematiku léčby chronického srdečního selhání. V průběhu programu předvedeme ukázky 2 výkonů z oblasti intervenční kardiologie a arytmologie a pozveme vás na oběd.

Pro zájemce jsme připravili i prohlídku Kliniky kardiologie v průběhu polední přestávky.

Pevně věříme, že tento Den otevřených dveří, který je koncipován jako neformální setkání s vámi, přispěje k tomu, že si někteří z vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor.

Těšíme se na vaši účast!

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Data konání

18.3.2020

Vstupné

Zdarma

Místo a čas konání

11:00 - 16:00
Kongresový sál
5. patro, hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4

Administrace a dotazy:

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16 a je ohodnocena 6 kredity.

ODBORNÝ PROGRAM

10.30 - 11.00

Registrace

11.00 - 11.15

Současná kardiologie
Josef Kautzner

11.15 - 11.45

Katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií
Petr Peichl

11.45 - 12.15

Koronární a mimokoronární intervence
Michael Želízko

12.15 - 13.15

přímé přenosy z katetrizačních sálů – intervenční kardiologie a arytmologie

13.15 - 14.15

oběd

14.15 - 14.45

Akutní kardiologie – široké spektrum stavů
Jiří Kettner

14.45 - 15.15

Možnosti léčby pokročilého srdečního selhání
Vojtěch Melenovský

15.15 - 15.45

Zobrazovací metody v kardiologii – nová dimenze
Martin Kotrč

15.45

Zakončení

REGISTRACE

  • Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakulta, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.

    Tento můj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely dne otevřených dveří „Kardioakademie IKEM“. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.

GALERIE

Generální sponzor projektu

Boston Scientific

Partner projektu

Biosense Webster

KONTAKT