KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM POŘÁDALA

2. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro studenty medicíny a biomedicínských oborů
s živými přenosy z katetrizačních sálů,
a to 14. 3. 2018.
O dalším termínu vás budeme informovat.

Vážení kolegové studenti,

Rozhodli jsme se pro Vás uspořádat 2. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit Vám v koncentrované formě hlavní obory současné kardiologie a motivovat Vás k výběru tohoto oboru.

Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie, včetně transplantací srdce. Přednáškový den je koncipován tak, aby Vám několik přednášek přineslo přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod a nastínilo problematiku léčby chronického srdečního selhání. V průběhu programu předvedeme ukázky 2 výkonů z oblasti intervenční kardiologie a arytmologie a pozveme Vás na oběd.

Pro zájemce jsme připravili i prohlídku Kliniky kardiologie v průběhu polední přestávky.

Pevně věříme, že tento Den otevřených dveří, který je koncipován jako neformální setkání s Vámi, přispěje k tomu, že si někteří z Vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor.

Těšíme se na Vaši účast!

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Data konání

14. 3. 2018

Vstupné

Zdarma

Místo a čas konání

11:00 - 16:00
Kongresový sál
5. patro, hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4

Administrace a dotazy:

Dana Synková
(+420) 724 390 504
registrace@tcb.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16 a je ohodnocena 6 kredity.

ODBORNÝ PROGRAM

10.30 - 11.00

Registrace

11.00 - 11.15

Současná kardiologie
Josef Kautzner

11.15 - 11.45

Koronární a mimokoronární intervence
Michael Želízko

11.45 - 12.15

Katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií
Petr Peichl

12.15 - 13.10

přímý přenos z katetrizačního sálu – intervenční kardiologie

13.00 - 14.00

oběd

14.00 - 14.30

Akutní kardiologie – široké spektrum stavů
Jiří Kettner

14.30 - 15.00

Možnosti léčby pokročilého srdečního selhání

Vojtěch Melenovský

15.00 - 15.30

Zobrazovací metody v kardiologii
Radka Kočková

15.30 - 16.00

přímý přenos z katetrizačního sálu – arytmologie

Zakončení

REGISTRACE

Omlouváme se, kapacita sálu je naplněna.

V případě zájmu nám zanechte svůj e-mail, a o nejbližším Dni Otevřených Dveří vás budeme informovat.

GENERÁLNÍ SPONZOR

Boston Scientific

SPONZOR

Mylan

KONTAKT